Zajęcia karate w Kluczborskim Klubie Karate przedstawia pan prezes Andrzej Olech (6 dan).

 

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z karate?

Andrzej Olech: W wieku 5 lat.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia karate powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Andrzej Olech: Nie, każdy może uczestniczyć w zajęciach.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia karate powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Andrzej Olech: Jak poprzednio - każdy może uczestniczyć w zajęciach.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach karate?

Andrzej Olech: Na zasadach ogólnych – przeciwwskazania do uprawiania aktywności fizycznej.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Andrzej Olech: Tak, w formie dopasowanej do wieku.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach karate? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Andrzej Olech: Samodyscyplina, koncentracja, szacunek, równomierny rozwój psychofizyczny, empatia, samoocena, cechy wolicjonalne.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy karate jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Andrzej Olech: Nie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody adept karate?

Andrzej Olech: Typowe przy aktywności fizycznej, np. stłuczenia, skręcenia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych adeptów karate?

Andrzej Olech: Minimum 2 x w tygodniu po 60 minut.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego adepta karate?

Andrzej Olech: Kimono – bluza, spodnie, pas.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego adepta karate?

Andrzej Olech: Tylko strój.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia karate?

Andrzej Olech: 80,00 zł składka członkowska miesięczna, 40,00 zł licencja roczna, 80,00 zł opłata egzaminacyjna – jeśli jest wola zdawania egzaminu (średnio 1 raz w roku).

 

Nr telefonu kontaktowego do klubu: 601407384.