Organizację zajęć Taekwondo Olimpijskiego WTF dla dzieci w Polsce na przykładzie Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Taekwondo z miejscowości Borne Sulinowo przedstawia nam p. Dariusz Skiba trener Taekwondo oraz członek Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego WTF.

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z taekwondo olimpijskim?

Dariusz Skiba: Dzieci w wieku od 6 lat.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia taekwondo powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Dariusz Skiba: Są to zajęcia ogólnorozwojowe z elementami taekwondo, więc na początku w moim odczuciu nie ma to znaczenia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia taekwondo powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Dariusz Skiba: Uważam, że predyspozycje o charakterze psychologicznym można ukształtować na zajęciach taekwondo w wieku dziecięcym, co jest dużo trudniejsze w innych dyscyplinach sportu (mam na myśli inne niż sztuki walki).

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach taekwondo?

Dariusz Skiba: Przede wszystkim zdrowotne - trwała choroba, inwalidztwo bez możliwości ruchu.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Dariusz Skiba: To jest podstawa sportu - zdrowa rywalizacja, umiejętność przyjmowania zwycięstw i porażek (zwłaszcza porażek!).

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach taekwondo? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Dariusz Skiba: Motto trenera sportu: wychowywać i nie szkodzić! Uważam, że dzięki treningowi taekwondo dziecko nabiera pewności siebie, łatwiej jest mu odnaleźć się w społeczeństwie, nabiera pozytywnych cech charakteru. To wszystko jest bezcenne!

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy taekwondo jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Dariusz Skiba: Nie więcej jak w innych dyscyplinach - szczególnie przy treningu wyczynowym i dużej ilości startów.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody adept taekwondo?

Dariusz Skiba: Głównie stłuczenia i obicia, dużo rzadziej złamania, zwichnięcia, gdyż jest to sport kontaktowy.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych adeptów taekwondo?

Dariusz Skiba: Dzieci 2 razy w tygodniu, starsi 4-5 razy w tygodniu po 60-120 minut.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego adepta taekwondo?

Dariusz Skiba: Ubiór, czyli dobok, ochraniacze goleni, przedramion, kask, ochraniacz tułowia z czujnikami (Hogo ), szczeka,,rękawiczki bezpalcowe,,stópki na nogi z czujnikami elektronicznymi do systemu punktowania.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego adepta taekwondo?

Dariusz Skiba: U mnie tylko dobok resztę zapewnia klub.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia taekwondo?

Dariusz Skiba: U nas składka członkowska wynosi 30zł inne koszty pokrywa klub.