O organizacyjnych szczegółach zajęć badmintonowych dla dzieci w warszawskim MUKS Victor opowiada nam p. Jacek Szafrański.

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z badmintonem?

Jacek Szafrański: Od 7-go roku życia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia badmintonowe powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Jacek Szafrański: Nie ma to znaczenia, wykluczamy jedynie osoby z nadwagą. Oczywiście osoby o wysokim stopniu uzdolnienia ruchowego będą miały większe szanse na szybszy rozwój, ale większość cech motorycznych jest otoczona programem szkoleniowym, dlatego ich rozwój jest u każdego stały (choć w różnym stopniu przyswajany).

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia badmintonowe powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Jacek Szafrański: Oczywiście – cierpliwość, ale przede wszystkim chęć do ruchu i lubienie sportu.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach badmintona?

Jacek Szafrański: Niewydolność układu krążenia, wady ortopedyczne i kostne. Ale o tym wyłącznie powinien decydować lekarz.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Jacek Szafrański: Tak, ale z rozwagą należy dobierać poziom sportowy danych zawodów do stopnia zaawansowania dziecka. O wieku rozpoczęcia decyduje trener widząc postępy i sens rywalizacji, ale dobrze dobrany poziom rywalizacji doskonale wspomaga proces treningowy. Emocje związane z zawodami są źródłem przełamywania barier możliwości danego zawodnika. Odbywa się to łatwiej niż w czasie zajęć treningowych.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach badmintona? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Jacek Szafrański: Łatwość w komunikacji, waleczność w innych obszarach życia, odporność na trudności.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy badminton jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Jacek Szafrański: Niestety tak, ale dobra profilaktyka może zapobiec negatywnym skutkom. Mam na myśli dobry proces treningowy (rozgrzewki) i szybkie reagowanie na objawy urazowe w porozumieniu z lekarzem.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody badmintonista?

Jacek Szafrański: Głównie ortopedyczne: nóg, rąk i kręgosłupa.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych badmintonistów?

Jacek Szafrański: 3 x w tygodniu po 1,5 godz.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego badmintonisty?

Jacek Szafrański: Dobre buty (najlepiej z firmy badmintonowej – sprawa konstrukcji).

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego badmintonistę?

Jacek Szafrański: Dobra rakietę - dobraną przez trenera.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia badmintona?

Jacek Szafrański: Składka 60,00-130,00 zł miesięcznie (zależna od ilości zajęć w tygodniu - 1-3 dni ), jednorazowy sprzęt sportowy rzędu 200,00-300,00 zł, ale tak naprawdę wystarczy na początek 100,00 zł na rakietę, opłaty startowe, dopłaty do lotek - w zależności od możliwości klubu. Gdy klub nie dysponuje dotacjami, to ze składek zbiera na instruktora i hale a wtedy pojawiają się koszty udziału w zawodach - każdorazowo dla uczestniczących 30,00-50,00 zł. Jeśli gracz tylko trenuje, to poza składkami nie ponosi kosztów dodatkowych.