Organizacja zajęć judo dla dzieci i młodzieży, widziana oczami p. Józefa Rainczuka - medalisty Mistrzostw Polski w Judo oraz trenera judo w Poznańskim Klubie Sportowym OLIMPIA.

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z judo?

mgr Józef Rainczuk: Nie ma ściśle określonych granic wieku dla rozpoczęcia zajęć z elementami judo. Pierwsze lata takiej aktywności opierają się głównie na zabawie, m.in. różnego rodzaju wyścigi, rywalizacje, zabawy z mocowaniem, skoczne, koordynacyjne i inne. Przychodzą do nas dzieci 4-5 letnie i radzą sobie całkiem dobrze.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia judo powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje fizyczne?

mgr Józef Rainczuk: Trudno już na samym początku decydować czy dane dziecko może uprawiać tę dyscyplinę sportu czy też nie, a także jakimi cechami powinno się charakteryzować. Jak wspomniałem wcześniej przychodzą do nas dzieci 4-5 letnie a w tym wieku wiele cech ruchowych jest jeszcze nieodkrytych, trzeba dać dziecku trochę czasu i możliwości aby mogło zaprezentować swoje atuty. Zwinność, gibkość, szybkość czy siła, nawet jeśli na początku są na niskim poziomie, zawsze podlegają wyćwiczeniu.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia judo powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

mgr Józef Rainczuk: Na pewno tak, jak w każdej innej dyscyplinie sportu czy nauce, pożądanymi cechami będą cierpliwość, umiejętność skupienia uwagi, determinacja w dążeniu do celu. Jeśli jednak dziecko nie ma tych cech rozwiniętych do końca (jak to dziecko) zawsze może je nabyć uczestnicząc w zajęciach judo.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach judo?

mgr Józef Rainczuk: Przeciwwskazaniami mogą być bardzo silna wada wzroku, wady kręgosłupa i wszystkie inne choroby, które wykluczają również z zajęć wf-u.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

mgr Józef Rainczuk: Oczywiście. Dziecko odpowiednio prowadzone przez trenera uczy się przyjmować nie tylko zwycięstwo uzyskane podczas rywalizacji, ale również porażkę. Dodatkowo osoba walcząca powinna posiadać podstawowe umiejętności w danej dyscyplinie sportu- w judo jest to na przykład umiejętność bezpiecznego padania. Idealnym wiekiem na rozpoczęcie rywalizacji w tym sporcie jest 8. rok życia, czyli tzw. "Małe judo".

 

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach judo? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

mgr Józef Rainczuk: Przede wszystkim dziecko w znacznym stopniu rozwija swoją sprawność fizyczną, od szybkości, siły i wytrzymałości przez zręczność do koordynacji ruchowej będącej podstawą do nauki technik sportowych w judo. Dzieci początkowo nieśmiałe, nabywając wiele nowych sprawności i umiejętności posługiwania się własnym ciałem, mogą z czasem przełamać swoją nieśmiałość. Dzieci uczą się właściwych relacji z rówieśnikami, empatii, koleżeństwa, współpracy oraz co szczególnie istotne realizacji stawianych przed nimi celów.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy judo jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

mgr Józef Rainczuk: W początkowych latach treningów, do osiągnięcia przez dziecko około 16-17 lat nie występują poważniejsze kontuzje czy urazy. Kolejne lata treningów i udziałów w zawodach, aż do końca kariery zawodniczej (tj. średnio 28-30 r.ż.) mogą skutkować rożnymi urazami. Jednakże dobrze prowadzony trening może w znacznym stopniu zmniejszyć częstość ich występowania.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych judoków?

mgr Józef Rainczuk: Dla dzieci do 9 r.ż. dwa zajęcia w tygodniu po 45 minut są jak najbardziej wystarczające. Od 10 do 15 r.ż. są to już 3 zajęcia po około 90 minut, a dla zawodników od 16 roku życia i starszych zajęcia powinny odbywać się codziennie i trwać min. 90 minut.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego judoka?

mgr Józef Rainczuk: Strój do judo tzw. Judogi (bluza i spodnie), pas.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia judo?

mgr Józef Rainczuk: Opłaty miesięczne za udział w zajęciach judo w naszym klubie wynoszą 60 zł. Do tej kwoty należy doliczyć koszty dojazdu do Hali Sportowej.

 

 

Edyta Pawlak-Sikora: Dziękuję bardzo za rozmowę.