O zajęciach łuczniczych dla dzieci młodzieży tym razem opowiada nam pan Robert Marcinkiewicz - wieloletni zawodniki Stelli Kielce, trener klubu KS Rokis Radzymin i RKS Marymont Warszawa.

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z łucznictwem?

Robert Marcinkiewicz: Jest od 4 klasy szkoły podstawowej, czyli 9-10 lat jako forma zabawy. Natomiast regularne treningi w wieku końca szkoły podstawowej, czyli 12-13 lat.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia łucznicze powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje fizyczne?

Robert Marcinkiewicz: Nie są wymagane. Natomiast bardzo ułatwia rozpoczęcie trenowania ogólna sprawność ruchowa. Super jeśli wcześniej uczestnik coś trenował np. pływanie, lekkoatletykę, sporty walki itp.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia łucznicze powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Robert Marcinkiewicz: Nie są wymagane. Można się ich nauczyć w trakcie treningów, ale na pewno ułatwia dobre usposobienie do pracy nad sobą i chęć współpracy.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach łuczniczych?

Robert Marcinkiewicz: Nie, nawet wada wzroku nie wyklucza z możliwości wcięcia udziału w zajęciach.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach łuczniczych? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Robert Marcinkiewicz: Tak. Jest to odpowiedzialność za siebie i innych, umiejętność koncentracji i przygotowania się do współzawodnictwa sportowego, a co za tym idzie hartowania psychiki.

Łucznictwo ma wpływ korygujący na wady postawy.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy łucznictwo jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Robert Marcinkiewicz: Nie. W mojej pracy z dziećmi i młodzieżą nie spotkałem się z kontuzją wykluczającą z zajęć.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody adept łucznictwa?

Robert Marcinkiewicz: Mogą to być jedynie miejscowe przeciążenia, które łatwo zniwelować stosując urozmaicone formy treningowe.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów w ramach nauki łucznictwa?

Robert Marcinkiewicz: Są to 2/3 jednostki treningowe trwające 1/1,5 godziny.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego łucznika?

Robert Marcinkiewicz: Wygodny (dopasowany) strój, a zwłaszcza odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych. W okresie zimowym treningi odbywają się w hali.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć dziecko przed rozpoczęciem nauki łucznictwa?

Robert Marcinkiewicz: Jeśli są takie możliwości to dobrze, aby każdy zdeklarowany uczestnik posiadał osobiste wyposażenie składające się z kołczanu, ok. 6 strzał, ochrony przedramienia i palców. W kolejnym etapie centralną część łuku – majdan na bazie którego następuje rozbudowa sprzętu z zasobów klubowych.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia łucznicze?

Robert Marcinkiewicz: Składka miesięczna ok. 70,00/90,00 złotych. Pierwszy etap 300,00 złotych, następnie 300,00 złotych.

 

 

Telefon kontaktowy do trenera: 506043273.