Zajęcia piłkarskie dla dzieci i młodzieży przybliża nam p. Łukasz Tywanek manager Szkółki Piłkarskiej Football Kids.

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z piłką nożną?

Łukasz Tywanek: W Szkółce Football Kids rozpoczynamy zajęcia ogólnorozwojowe ukierunkowane na piłkę nożną już od drugiego roku życia. Treningi są prowadzone dla dzieci w wieku 2-6 lat.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia piłkarskie powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje fizyczne?

Łukasz Tywanek: Przynależność do danej grupy wiekowej jest uzależniona od wzrostu, budowy ciała i umiejętności dziecka. Chcemy, by dzieci czuły się dobrze i najlepiej wykorzystywały własne predyspozycje.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia piłkarskie powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Łukasz Tywanek: Wszystkie dzieci mogą odnieść korzyść z zajęć sportowych i nie muszą przejawiać konkretnych predyspozycji. Bardzo ważna  dla prawidłowego rozwoju malucha  jest aktywność ruchowa, która stymuluje  rozwój somatyczny, intelektualny, psychiczny i społeczny.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach piłki nożnej?

Łukasz Tywanek: Jedynie przeciwwskazania lekarskie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinne Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Łukasz Tywanek: Nasze dzieci w wieku 2-6 lat nie powinny uczyć się rywalizacji. Treningi mają na celu rozwinięcie umiejętności dziecka i dobrą zabawę oraz uczenia współpracy z innymi.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach piłkarskich? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Łukasz Tywanek: Aktywność ruchowa u dzieci wpływa na harmonijny rozwój oraz pozytywnie na kształtowanie osobowości dziecka oraz takich cech jak: koncentracja, samodzielność czy współdziałanie w grupie. Koryguje zaburzenia w obrębie narządów ruchu. Zajęcia z piłki nożnej usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową oraz kształtują procesy poznawcze, takie jak uwaga. Gry i zabawy z piłką mogą być źródłem radości i satysfakcji, a w przyszłości może przerodzić się w pasję.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy piłka nożna jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Łukasz Tywanek: Tak, choć nie zdarza się to w naszych szkółkach. Przyczyną kontuzji jej jest niewłaściwe obciążenie organizmu, a nasze dzieci są właściwie przygotowywane do ćwiczeń i wykonują zadania według swojego tempa.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody piłkarz?

Łukasz Tywanek: Na chwilę obecną nie zdarzyły nam się żadne kontuzje. Treningi piłkarskie dla maluchów składają się zwłaszcza z ćwiczeń z piłką i nauki technik piłkarskich pod okiem wykwalifikowanego trenera, który dba o bezpieczeństwo dzieci.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych piłkarzy?

Łukasz Tywanek: Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Jest możliwość uczestniczenia częściej na zajęcia, jeśli dziecko odczuwa taką potrzebę. Jednostka treningowa trwa od 45 minut dla najmłodszej grupy do 60 minut dla dzieci od 4 roku życia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego piłkarza?

Łukasz Tywanek: Strój na zajęcia powinien być wygodny. W ramach opłaty rejestracyjnej udostępniamy młodemu piłkarzowi zestaw sportowy - koszulka, spodenki, getry, woreczek i zeszyt zajęć. Rodzice jedynie muszę zaopatrzyć dziecko w odpowiednie obuwie z podeszwą antypoślizgową.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego piłkarza?

Łukasz Tywanek: Sprzęt sportowy na zajęcia zapewnia szkółka piłkarska Football Kids. Każdy rodzic powinien zaopatrzyć dziecko w odpowiednią ilość wody, aby dziecko mogło uzupełniać płyny.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia piłkarskie?

Łukasz Tywanek: Należy wnieść jednorazową opłatę rejestracyjną w wysokości 99,00 zł oraz abonament miesięczny - 99,00 zł.

 

Nr telefonu do trenera: 534-544-494.

Chcesz wejść na stronę Szkółki Piłkarskiej Football Kids - kliknij.