Jako pierwszy o zajęciach hokejowych opowiada nam trener ŁKH,  reprezentant Polski Juniorów, zawodnik ekstraklasy PLHK - Marek Syniawa.

 

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z hokejem?

Marek Syniawa: W naszym klubie nauka jazdy na łyżwach odbywa się dla dzieci w wieku od 4 lat. Dopiero kiedy dziecko nauczy się jeździć na łyżwach pod okiem instruktora, zostaje przeniesione do grupy naborowej z elementami hokeja.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia hokejowe powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Marek Syniawa: Nie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia hokejowe powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Marek Syniawa: Nie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach hokejowych?

Marek Syniawa: Nie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Marek Syniawa: Gry i zabawy oraz turnieje bez formy wyników sportowych oraz tabel sportowych dla naszych dzieci są organizowane od 7 roku do lat 10. Dopiero dzieci w wieku 11–13 lat występują po raz pierwszy w rozgrywkach na pełnym lodowisku w formule tabel sportowych i rywalizacji.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach hokejowych? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Marek Syniawa: Dziecko potrafi zachować się w grupie nabiera pewności siebie wśród rówieśników. Uczy się samodzielności.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy hokej jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Marek Syniawa: Każdy sport może narazić dziecko na kontuzję. Składa się na to bardzo dużo czynników. Jak wiemy sport to nie tylko ta jedna dyscyplina którą uprawiamy.

Każde dziecko powinno umieć jeździć na łyżwach, nartach, mieć możliwość skorzystania z gimnastyki a także uprawiać sporty zespołowe. Tak prowadzony młody człowiek zmniejsza możliwość kontuzji do minimum.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody hokeista?

Marek Syniawa: Tutaj musimy sobie odpowiedzieć co to jest młody hokeista dla mnie to dziecko w wieku 11 – 12 lat.

Do 11 roku życia hokej jest grą bezkontaktową a więc w sprzęcie hokejowym urazy poważniejsze nie mają miejsca.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych hokeistów?

Marek Syniawa: Podobnie jak w poprzedniej wypowiedzi będę opierać się na grupie wiekowej 6-10 lat. Ta grupa ćwiczy 3 razy w tygodniu po 50 minut.

Jednak, jak już wcześniej podkreślałem, dziecko powinno uprawiać równolegle również inne dyscypliny, ponieważ dopiero w wieku 10–11 lat możemy stwierdzić czy dana osoba ma predyspozycje do uprawiania konkretnie wybranego sportu.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego hokeisty?

Marek Syniawa: Kask z kratą na twarz, kamizelkę na klatkę piersiową, nałokietniki chroniące łokcie, rękawice, spodenki hokejowe, ochronę kolan i goleni, łyżwy, ochrona szyi.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego hokeistę?

Marek Syniawa: Początek to łyżwy i kask.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia hokejowe?

Marek Syniawa: Koszt miesięczny to 50,00 złotych + badania lekarskie.