O zajęciach akrobatycznych w UTS "Akro-Bad" opowiada nam trener -  p. Mariusz Wieczorek.

 

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z akrobatyką sportową?

Mariusz Wieczorek: 4-5 lat.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia akrobatyczne powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Mariusz Wieczorek: Sprawność ogólna z ukierunkowaniem na gibkość.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia akrobatyczne powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Mariusz Wieczorek: Niekoniecznie, dziecko poprzez uczestniczenie w zajęciach bardzo się kształtuje, więc każdy rodzaj charakteru i osobowości da się „wciągnąć” do tego sportu.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach akrobatycznych?

Mariusz Wieczorek: Brak ogólnej sprawności.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinne Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Mariusz Wieczorek: Zdrowa rywalizacja jest inspirująca i popycha do działania w życiu nie tylko dzieci.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach akrobatycznych? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Mariusz Wieczorek: Systematyczność, odpowiedzialność, cierpliwość, poznanie swojego ciała i jego możliwości, socjalizacja z rówieśnikami, w późniejszym okresie przygoda i odkrywanie świata, świadomość wpływu żywienia na ciało.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy akrobatyka sportowa jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Mariusz Wieczorek: Tak samo jak każdy inny sport.

 

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody akrobata?

Mariusz Wieczorek: Naciągnięcia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych akrobatów?

Mariusz Wieczorek: 2-3 razy w tygodniu.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego akrobaty?

Mariusz Wieczorek: Koszulka, spodenki.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego akrobatę?

Mariusz Wieczorek: Nie, wystarczy strój sportowy.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia akrobatyczne?

Mariusz Wieczorek: Ok. 150,00 złotych za miesiąc.