Zajęcia golfowe w Golf Parks Poland Sp. z o.o. w Warszawie przedstawia dla nas pani dyrektor Monika Kołowrotna.

 

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z golfem?

Monika Kołowrotna: W wieku 5 lat. Pierwsza grupa wiekowa to 5 – 8 lat.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia golfowe powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje fizyczne?

Monika Kołowrotna: Ogólną sprawność fizyczną.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia golfowe powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Monika Kołowrotna: Nie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach golfowych?

Monika Kołowrotna: Nie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinne Pani zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Monika Kołowrotna: Od 10 roku życia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach golfowych? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Monika Kołowrotna: Pewność siebie, odpowiedzialność za podjęte decyzje, praca indywidualna i w grupie, komunikacja, szacunek do innych, pokora, determinacja, cierpliwość.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy golf jest w Pani odczuciu sportem kontuzjogennym?

Monika Kołowrotna: Tak, ale nie nadmiernie, jeśli dziecko regularnie ćwiczy na zajęciach WF-u, ma trening ogólnorozwojowy.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody golfista?

Monika Kołowrotna: Stawy, plecy.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych golfistów?

Monika Kołowrotna: 2 x w tygodniu 1,5 godziny.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego golfisty?

Monika Kołowrotna: Koszulka polo, buty sportowe, rękawiczka golfowa, kurtka przeciwdeszczowa, czapka z daszkiem i czapka na uszy, okulary.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego golfistę?

Monika Kołowrotna: Nie ma takiej konieczności. Sprzęt jest w cenie lekcji/kursu lub do wypożyczenia. Można zakupić zestaw golfowy w cenie od 600zł. do 1500zł. zależnie od wieku dziecka.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia golfowe?

Monika Kołowrotna: 100,00 zł (w tym 20,00 zł opłata do Polskiego Związku Golfa). Opłata za kurs 3 miesięczny 670,00 zł grupa początkująca (1 x w tyg. 1,5 godz.). Grupa zaawansowana 2000,00 zł za 6 miesięcy (2 w tygodniu x 1,5 godz.).

 

Nr telefonu kontaktowego 22 424 70 84 lub 609 046 802.