Zajęcia hokeja na trawie w UKS SP5 Swarek Swarzędz przybliża nam p. prezes Robert Rymer.

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z hokejem na trawie? Robert Rymer: Nasza najmłodsza grupa nosi nazwę Bambino i składa się głównie z dzieci od lat 5 do 6. Zdarza się, że wśród naszych najmłodszych trenują czterolatki. Właściwie wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji dzieci.

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia hokeja na trawie powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje fizyczne? Robert Rymer: Nie. Według nas sport dziecięcy jest dla każdego. Każde dziecko może czuć radość i satysfakcję uprawiając hokej na trawie. Dla najmłodszych najważniejsza jest zabawa i rozwój indywidualny, zarówno dotyczący ogólnej sprawności fizycznej, jak i kompetencji społecznych (umiejętności pracy w grupie, wiary w siebie, wytrwałości itd.).

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia hokeja na trawie powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne? Robert Rymer: Nie, wierzymy że to właśnie uprawianie sportu wspiera prawidłowy rozwój psychiczny i społeczny.

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach hokeja na trawie? Robert Rymer: Przeciwskazania mogą być tylko medyczne, które określają lekarze medycyny sportowej.

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinne Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej? Robert Rymer: Tak. Rywalizacja sportowa sprawia dzieciom w każdym wieku ogromną przyjemność. Przy czym dla najmłodszych organizujemy zawody inaczej - nie podajemy wyników, zwycięzcami ogłaszamy wszystkich uczestników, nagradzając ich drobnymi upominkami.

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach hokeja na trawie? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa? Robert Rymer: Wierzymy, że uprawianie hokeja na trawie pozwala dzieciom na wszechstronny rozwój i kształtuje ich osobowość. Uczy wytrwałości, odporności psychicznej, wiary w siebie. Każdemu pozwala doświadczyć zwycięstw i porażek. Ugruntowuje przekonanie, że porażka jest zawsze szansą na wyciągnięcie pozytywnych wniosków. Hokej pozwala również na budowanie kompetencji społecznych, takich jak umiejętność pracy w zespole, współpraca, komunikacja i szacunek dla innych. Pozytywnie wpływa na ogólną sprawność fizyczną, kondycję i odporność zdrowotną.

Edyta Pawlak-Sikora: Czy hokej na trawie jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym? Robert Rymer: Nie. Porównywalnym do innych sportów zespołowych, jak piłka ręczna, piłka nożna.

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody adept hokeja na trawie? Robert Rymer: Właściwie nie mieliśmy wielu kontuzji. Jak w każdym sporcie mogą zdarzyć się zwichnięcia lub złamania kończyn. Trzeba się też liczyć z ryzykiem przypadkowego uderzenia (np. w twarz). Dlatego ważne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej.

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych adeptów hokeja na trawie? Robert Rymer: W naszym klubie przedszkolaki trenują 1-2 razy w tygodniu po 1godzinie. Z wiekiem zwiększamy częstotliwość i czas treningu. Grupy juniorskie trenują 4 razy w tygodniu po 1,5 godziny. Dodatkowo zachęcamy naszych zawodników do treningu ogólnorozwojowego oraz biegowego.

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego adepta hokeja na trawie? Robert Rymer: Zawodnik hokeja na trawie ubrany jest w typowy strój sportowy oraz wyposażony jest w laskę hokejową. Ponadto posiada sprzęt ochrony indywidualnej: ochraniacze na piszczele, ochraniacz na zęby oraz opcjonalnie rękawicę. Bramkarz z kolei wyposażony jest w kask, ochraniacz tułowia, ramion, rękawice, spodenki ochronne, ochraniacz nóg (tzw. parkany) oraz ochraniacz stóp (tzw. wykopy).

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego hokeistę? Robert Rymer: W pierwszej kolejności w podstawowy sprzęt ochronny: ochraniacz na zęby oraz ochraniacz na piszczele. Na zakupy profesjonalnego sprzętu zalecamy poczekać, aż młody adept upewni się, że chce uprawiać hokej.

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia hokeja na trawie? Robert Rymer: W naszym klubie miesięczna składka członkowska wynosi 30,00-50,00 zł. Wysokość składki zależy od rodzaju członkostwa. Pozostałe koszty są opcjonalne i dotyczą zakupu sprzętu indywidualnego.

Telefon kontaktowy: 601 599 247