Szczegółowe informacje nt. organizacji zajęć Taekwondo Olimpijskiego w UKS Hwarang z Wrześni przedstawiam nam p. Tomasz Haremza (2 Dan) - założyciel klubu, prezes i jego główny trener.

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z taekwondo olimpijskim?

Tomasz Haremza: W naszym klubie trenują już 3 latki do ok. lat 10-ciu. Jest także grupa młodzieżowa od 11 roku życia do... 100 lat.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia taekwondo olimpijskiego powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Tomasz Haremza: Taekwondo Olimpijskie może trenować każdy bez względu na wiek i sprawność. To przez trening dziecko rozwija pożądane cechy. Nie ma przeciwwskazań, żeby do treningów przystępowały osoby niepełnosprawne (np. po utracie kończyn). Najważniejsze jest zrobić pierwszy krok i przyjść na trening.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia taekwondo olimpijskiego powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Tomasz Haremza: Nie. U nas w klubie trenują z powodzeniem dzieci ze stwierdzonym ADHD, które radzą sobie świetnie. Kwestie cierpliwości rozwija sam trening. Specyfika treningu Taekwondo Olimpijskiego polega na systematycznym rozwijaniu cech psychicznych i rozwoju fizycznym przez stopniowe rozwijanie swoich możliwości.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach taekwondo olimpijskiego?

Tomasz Haremza: Nie, nie widzę przeciwwskazań.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Tomasz Haremza: Uważam, że dzieci powinny brać udział w rywalizacji od najmłodszych lat, ponieważ przez to rozwijają się nie tylko sportowo, ale i emocjonalnie. Uczą się radzenia ze stresem. Uczą się systematyczności i odpowiedzialności oraz współdziałania w grupie. Klub jest jak przedszkole a zawody i rywalizacja to sprawdzian, w którym dzieci mogą sprawdzić swoje umiejętności wśród rówieśników. Poza tym lepiej widzą sens swojej ciężkiej pracy. W dobie internetu ciężko jest je zainteresować czymś na dłużej i skutecznie oderwać od komputera.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach taekwondo olimpijskiego? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Tomasz Haremza: Wytrwałość, uczciwość, systematyczność, odwaga, umiejętność współżycia w grupie, hierarchiczność, szacunek dla starszych, lojalność, pewność siebie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy taekwondo olimpijskie jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Tomasz Haremza: Nie bardziej niż inne sporty. Taekowndo Olimpijskie to sport bardzo kontaktowy, a więc zdarzają się kontuzje. Wśród dzieci dzieje się to bardzo rzadko, ponieważ jest inna specyfika treningu (bardziej skupiamy się na treningu ogólnorozwojowym i Taekwondo tradycyjnym).

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody adept taekwondo olimpijskiego?

Tomasz Haremza: Najbardziej na siniaki przez nieumiejętne ułożenie stopy przy kopnięciu lub przez nieuwagę. Ale są to przypadki sporadyczne.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych adeptów taekwondo olimpijskiego?

Tomasz Haremza: W naszym klubie zajęcia dobywają się 2 razy w tygodniu:

Dla dzieci od 5 do 10 lat jest to godzina. Jeżeli 3 latek, który trenuje potrafi mi poświęcić 30 minut, to jestem bardzo zadowolony. Dodam że w naszym klubie rodzice mogą trenować ze swoimi pociechami. To dodatkowo wpływa na ich psychikę a My unikamy rodziców którzy ,,grzeją ławkę” i przeszkadzają w treningach.

Natomiast godzina treningu dla dzieci starszych w zupełności wystarcza, żeby zrealizować plan.

Od 11 roku życia treningi są realizowane 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny.

Optymalnie byłoby prowadzić zajęcia 3 razy w tygodniu dla tej grupy, ale na razie nie mamy na to funduszy.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego adepta taekwondo olimpijskiego?

Tomasz Haremza: Na początek to spodnie dresowe i koszulka. Trenujemy na boso, przy czym na początku trener może zezwolić na trening w miękkim obuwiu sportowym.

Później przechodząc kolejne stopnie wtajemniczenia jest to dobok (biała bluza i spodnie ) oraz pas oznaczający stopień w taekwondo olimpijskim

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego adepta taekwondo olimpijskiego?

Tomasz Haremza: Na początku żaden sprzęt nie jest potrzebny oprócz dobrych chęci.

Później, od 11 roku życia, kiedy trening staje się bardziej specjalistyczny, należy zaopatrzyć dziecko w ochraniacze goleni, rąk, przedramion i stóp.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia taekwondo olimpijskeigo?

Tomasz Haremza: Składka miesięczna to 50,00 złotych na dziecko, do tego wpisowe 20,00 złotych płatne z pierwszą składką miesięczną. Jeżeli jest kolejne dziecko z rodziny, to składka dla niego maleje do 40,00 złotych i dla kolejnych dzieci z rodziny do 30,00 złotych.