Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z gimnastyką?

Urszula Polińska: W wieku 3 lat.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia gimnastyczne powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje fizyczne?

Urszula Polińska: Podstawowy warunek to brak przeciwwskazań medycznych do podjęcia aktywności fizycznej.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia gimnastyczne powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Urszula Polińska: Umiejętność koncentracji, pracy w grupie i współpracy z nauczycielem.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach gimnastycznych?

Urszula Polińska: Nie, na pierwszym etapie są to ćwiczenia ogólnorozwojowe – ogólno usprawniające.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pani zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Urszula Polińska: Jest to indywidualne. Pierwsze starty u najmłodszych dzieci powinny mieć formułę pokazów. Rywalizacja sportowa to kolejny etap, który nie powinien wystąpić wcześniej niż w wieku 6 lat.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach gimnastycznych? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Urszula Polińska: Pewność siebie, wytrwałość, dyscyplina, koncentracja, planowanie, autoprezentacja, radzenie sobie z porażką, ze stresem.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy gimnastyka jest w Pani odczuciu sportem kontuzjogennym?

Urszula Polińska: Zdarzają się kontuzje, jednak przy odpowiednim prowadzeniu zajęć zjawisko to jest rzadkie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody gimnastyk?

Urszula Polińska: Zwichnięcia, stłuczenia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych gimnastyków?

Urszula Polińska: W zależności od wieku i poziomu zaawansowania od 1 treningu w tygodniu do 6 treningów tygodniowo… Czas trwania jednego treningu wynosi od 1 do 3 godzin.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego gimnastyka?

Urszula Polińska: Wygodny, oddychający (obcisły) strój treningowy + białe bawełniane skarpetki.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego gimnastyka?

Urszula Polińska: Pierwszym sprzętem jest sznurkowa skakanka. Z czasem pojawiają się: obręcz, piłka, maczugi i wstążka.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia gimnastyczne?

Urszula Polińska: Zajęcia to miesięczny koszt od 100,00 do 350,00 złotych. Udział w zawodach to koszt jednorazowy od 250,00 do 500,00 złotych.

 

Nr telefonu kontaktowego: 602 266 544