Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z zapasami?

Waldemar Sawosz: Najmłodsi mają 6 lat, grupa super junior 6-9 lat.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia zapaśnicze powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Waldemar Sawosz: Nie ma takowych, oprócz przeciwskazań medycznych (schorzenia, zaburzenia, wady, które uniemożliwiają udział w zajęciach sportowych).

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia zapaśnicze powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Waldemar Sawosz: Chęć rywalizacji, w sporcie określane jako cechy wolicjonalne.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach zapaśniczych?

Waldemar Sawosz: Nie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Waldemar Sawosz: Jeżeli trenują, mogą w najprostszych formach rywalizować, które są odpowiednio przygotowane do wieku i poziomu wytrenowania.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach zapaśniczych? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Waldemar Sawosz: Organizacja czasu pracy i obowiązków, odporność na stres, sprawność przewyższająca rówieśników, poczucie wartości z powodu uprawiania bardzo trudnej dyscypliny, twardość i odporność na ból.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy zapasy są w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Waldemar Sawosz: Jak każda dyscyplina kontaktowa, im lepsze przygotowanie ogólne (w zapasach bardzo dobre), tym mniej kontuzji.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody zapaśnik?

Waldemar Sawosz: Otarcia itp.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych zapaśników?

Waldemar Sawosz: Trzy razy w tygodniu po 75 minut.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego zapaśnika?

Waldemar Sawosz: Obuwie sportowe, koszulka, spodenki, ewentualnie dres (dowolność).

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego zapaśnika?

Waldemar Sawosz: Na początku nie ma takiej potrzeby.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia zapaśnicze?

Waldemar Sawosz: 30,00 złotych bez żadnych dodatkowych kosztów. Po decyzji "na tak" – badanie lekarskie ok. 50,00 złotych.

 

 

Nr telefonu kontaktowego z klubem: 607450059