SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKO-NIEMIECKI

 

POLSKI

ANGIELSKI

NIEMIECKI

Wioślarstwo

Rowing abd sculling

Rudern und skullen

Wioślarstwo dwuwiosłowe

Sculling (Two oars)

Skullen (zwei skulls)

Dulka

Rowlock

Dolle

Odsadnia

Outrigger

Ausleger

Ogranicznik

Stop

Anschlag

Rękojeść

Grip

Griff

Skórzany mankiet

Leather sheath

belederung

Trzon

Skaft

Schaft

Wioślarstwo jednowiosłowe

Rowling (one oar)

Rudern(ein riemen)

Rodzaje wioseł

Types of oar

Riemenarten

Igłowe

Needle

Nadelriemen

Łopatkowe

Spade

Spatenriemen

Pióro wiosła

Blade

Blatt

Pióro wiosła

Blade

Blatt

Łodzie wioślarskie dwuwiosłowe

Sculling boats

Skullboote

Dwójka podwójna

Double scull

Zweier

Jedynka podwójna

Single scull

Einer

Łodzie wioślarskie jednowiosłowe

Rowing boats

Ruderboote

Czwórka bez sternika

Coxless four

Vierer ohne Steuermann

Czwórka ze sternikiem

Coxed four

Vierer mit Steuermann

Dwójka bez sternika

Coxless pair

Zweier ohne Steuermann

Dwójka ze sternikiem

Coxed pair

Zweier mit Steuermann

Ósemka

Eight

Achter