Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z gimnastyką?

Zuzanna Sokalska: Najlepszy wiek aby rozpocząć przygodę z gimnastyką to ok. 5-6 lat. Zdarzają się nawet i 3-4 latki, które potrafią skoncentrować się na ćwiczeniach. Najmłodsza grupa w naszym klubie to dziewczynki 6-letnie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia gimnastyczne powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje fizyczne?

Zuzanna Sokalska: Zdecydowanie najważniejszym aspektem jest smukła i szczupła budowa ciała. U gimnastyczki pożądana jest również duża gibkość i elastyczność mięśni.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia gimnastyczne powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Zuzanna Sokalska: Przede wszystkim dziecko powinno wykazać się dużą chęcią i zaangażowaniem. Dzieci nieśmiałe i płaczliwe szybciej rezygnują z zajęć niż dzieci otwarte, uśmiechnięte i nie bojące się podejmowania wyzwań.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach gimnastycznych?

Zuzanna Sokalska: Jeśli tylko nie ma żadnych przewlekłych chorób, ani przeciwwskazań lekarskich, każde dziecko może wziąć udział w zajęciach. Na początku wszystkie zajęcia są na poziomie rekreacyjnym i ćwiczenia nie są aż tak obciążające.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pani zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Zuzanna Sokalska: Oczywiście, że tak. Rywalizacja sportowa uczy przede wszystkim pokory i przegrywania. Dzieci uczą się, że nie zawsze wszystko wyjdzie tak, jak by tego chciały. Nie zawsze we wszystkim będą najlepsze i muszą nauczyć się cierpliwości i pracowitości, aby osiągnąć sukces. Najmłodsze dziewczynki startujące w zawodach mają ok. 6-7 lat.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach gimnastycznych? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Zuzanna Sokalska: Jest to cała gama cech i umiejętności, począwszy od wspomnianej wcześniej nauki pokory, pracowitości, ale również otwiera na świat – dzieci poznają innych rówieśników, uczą się podejmowania wyzwań i pokonywania trudności. Dzieciom, które uprawiały sport w późniejszych etapach życia jest dużo łatwiej radzić sobie z problemami – mają mniejszą tendencję do popadania chociażby w depresję.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy gimnastyka jest w Pani odczuciu sportem kontuzjogennym?

Zuzanna Sokalska: Nie do końca – wiadomo, każdy sport na poziomie wyczynowym wiąże się z dużymi obciążeniami dla ciała. Najczęstsze kontuzje pojawiają się w wieku dojrzewania, kiedy następuje szybki wzrost i najbardziej przeciążone są kolana. Natomiast pozostałe kontuzje to cecha indywidualna, czy dziecko jest mniej lub bardziej na nie podatne.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody gimnastyk?

Zuzanna Sokalska: Jak wyżej wspomniane – najczęstsze to przeciążenie kolan bądź stawów skokowych, zdarzają się pojedyncze urazy kręgosłupa, ale wszystko są to rodzaje przeciążeń mięśni i więzadeł a nie np. złamania.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych gimnastyków?

Zuzanna Sokalska: Na poziomie rekreacyjnym jest to ok. 2 godzin 2 razy w tygodniu, na poziomie wyczynowym dla dzieci w wieku 10 lat i starszych – treningi 5-6 razy w tygodniu, każdy po 4 godziny. Dziewczynki poniżej 10 lat trenują 3-4 razy w tygodniu po 3 godziny.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego gimnastyka?

Zuzanna Sokalska: Przylegająca odzież sportowa – koszulka i legginsy lub spodenki w najbardziej pożądanym kolorze, czyli czarnym. Ćwiczenia w białych skarpetkach lub w specjalnych nakładkach na śródstopie i palce, tzw. „napalcówkach”.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego gimnastyka?

Zuzanna Sokalska: Z reguły na poziomie początkującym każdy klub zapewnia podstawowy sprzęt i wypożycza na czas treningu. Najczęściej zawodniczki wyposażają się już potem same w przybory do ćwiczeń – obręcz, piłkę, maczugi, wstążkę i skakankę. Zawodniczki na poziomie wyczynowym korzystają w czasie treningu również z różnego rodzaju akcesoriów fitness – kostek do jogi, rollerów, itp.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia gimnastyczne?

Zuzanna Sokalska: Składka członkowska w zależności od poziomu zaawansowania oraz częstotliwości zajęć waha się w przedziale 150,00-300,00 zł. W naszym klubie obowiązuje jeszcze składka wpisowa – 50,00 zł. Koszty dodatkowe na poziomie rekreacyjnym to zakup sprzętu we własnym zakresie – według upodobań zawodniczki, a na poziomie wyczynowym to ok. 2-3 wyjazdy na zawody w miesiącu (ok. 200,00-300,00 zł każdy) plus sprzęt i stroje startowe – koszt ok. 1000,00 zł w zależności od zdobień i rozmiaru. W zależności od tempa wzrostu dziecka strój wystarcza na ok. 1,5 roku. Każda zawodniczka posiada ok. 4 stroje (inny do każdego układu z różnym przyborem).

 

Nr telefonu kontaktowego: 664454878 – trener Anna Dusza