Kickboxing dla dzieci w Instytucie Rozwoju Sportu z Krakowa przybliża nam trener Adam Wargal.

 

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z kickboxingu?

Adam Wargal: Najmłodsi mają 3-6 lat. Dla nich organizujemy zajęcia ogólnorozwojowe z elementami kickboxingu

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia kickboxingu powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Adam Wargal: Nie ma żadnych przeciwwskazań, jeśli tylko dziecko jest zdrowe.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia kickboxingu powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Adam Wargal: Nie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach kickboxingu ?

Adam Wargal: Nie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Adam Wargal: Tak i to od jak najmłodszych lat.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach kickboxingu? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Adam Wargal: Poprzez zabawę rozwijamy u dzieci m.in. koncentrację, koordynację, pamięć, pracę zespołową, siłę, kondycję. Treningi te uczą również radzenia sobie ze stresem, szacunku do innych oraz unikania wszelkich zagrożeń.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy kickboxing jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Adam Wargal: Nie, na pewno mniej kontuzjogenny niż np. piłka nożna.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody adept kickboxingu?

Adam Wargal: Stłuczenia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych adeptów kickboxingu?

Adam Wargal: Zajęcia dla dzieci powinny odbywać sie 2-3 razy w tygodniu od 45 minut do 60 minut. 

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego adepta kickboxingu?

Adam Wargal: Spodnie dresowe, koszulka.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego adepta kickboxingu?

Adam Wargal: Rękawice bokserskie i inne ochraniacze w zależności od stopnia zaawansowania.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia kickboxingu?

Adam Wargal: Składka miesięczna około 100,00 zł. Inne wydatki związane z zakupem sprzętu i wyjazdami na zawody.

 

Nr telefonu kontaktowego: 535 673 205.