Zajęcia tenisowe w SKT AS Lublin przedstawia nam przedstawiciel klubu - pan Marian Supryn.

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z tenisem ziemnym?

Marian Supryn: Najlepiej połączyć początki nauki gry w tenisa z rozpoczęciem nauki dzieci w szkole, zwłaszcza jeżeli klub funkcjonuje w oparciu o obiekty szkolne.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia tenisa ziemnego powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Marian Supryn: Na etapie zapisania dziecka na zajęcia tenisa ziemnego nie należy stawiać żadnych kryteriów, natomiast zwrócić szczególną uwagę na zainteresowanie dziecka dalszą nauką po kilku pierwszych „treningach”. Obserwując dziecko na zajęciach wskazane jest zwrócenie uwagi na jego orientację przestrzenno-czasową np. przy odbijaniu czy łapaniu piłki.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia tenisa ziemnego powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Marian Supryn: Dobrze jeżeli dziecko realizuje postawione przed nim zadania i jego działania świadczą o tym, że wie co to jest autorytet.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach tenisa ziemnego?

Marian Supryn: Nie wykluczając dzieci z zajęć należy zwrócić uwagę na te cechy , które mogą być przeszkodą w prowadzeniu zajęć w grupach.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Marian Supryn: Rywalizacja jest wskazana, lecz trzeba pamiętać, że dzieci trzeba przygotować do tej rywalizacji nie tylko pod względem sportowym. Dzieci powinny być świadome, że ich pierwsze zawody są jednym z elementów szkolenia, którego efekty będą widoczne w przyszłości bliższej lub dalszej.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach tenisa ziemnego? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Marian Supryn: Jeżeli prowadzący zajęcia stanie się dla dzieci autorytetem, wówczas stają się bardziej zdyscyplinowane nie tylko na zajęciach tenisa. Dzieci poprzez udział w zajęciach uczą się organizacji swojego czasu, poprzez małe sukcesy nabywają cech pewności siebie, uczą się współpracy w grupie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy tenis ziemny jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Marian Supryn: Nie. Warunek podstawowy, to przygotowanie zajęć pod kątem wykorzystania ćwiczeń ogólnorozwojowych i stosowaniu form zabawy.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody tenisista?

Marian Supryn: Jeżeli młody tenisista prowadzony jest prawidłowo, to kontuzje nie powinny się pojawiać. Mogą one pojawić się w okresie szybkiego przyrostu wzrostu.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych tenisistów?

Marian Supryn: Dla dzieci do 10 lat zajęcia powinny odbywać się 2-3 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne w grupie początkującej. Dla dzieci, które trenują już w trybie ciągłym minimum 1 rok, zajęcia wydłużamy do 2 godzin zegarowych.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego tenisisty?

Marian Supryn: Młody tenisista powinien swoim strojem podkreślić szacunek dla swojej dyscypliny sportowej. Widzimy, że dzisiaj bardziej tenisiści podlegają wpływom mody.

Moim zdaniem: skarpetki powinny być białe, spodenki raczej jednokolorowe a koszulka w kolorze niezbyt jaskrawym i najlepiej jednokolorowa. W okresie chłodniejszym należy pamiętać o dresie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego tenisistę?

Marian Supryn: Jeżeli dzieci zaczynają przygodę z tenisem w zakresie sprzętu należy poradzić się instruktora.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia tenisa ziemnego?

Marian Supryn: Koszty są różne - zależne od miejscowości, liczebności grupy, osoby prowadzącej zajęcia, opłaty za korty czy halę, opłata za licencję i wpisowe jeżeli dzieci zaczynają brać udział w turniejach tenisowych z kalendarza PZT czy WZT.

 

Nr telefonu kontaktowego: 603697222