Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z hokejem?

Robert Piecha: Ok. 5-7 lat, można rozpocząć wcześniej lub później.


 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia hokejowe powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje fizyczne?

Robert Piecha: Dobra koordynacja ruchowa, ponad przeciętna sprawność ogólna.


 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia hokejowe powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Robert Piecha: Nie powinno uprawiać tej dyscypliny sportu dziecko, które nie radzi sobie z opanowaniem agresji.


 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach hokejowych?

Robert Piecha: Stan zdrowia – zdolność do uprawiania sportu wydaje lekarz sportowy.


 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Robert Piecha: Tak, mini hokej (gra w poprzek lodowiska) od 7 roku życia.


 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach hokejowych? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Robert Piecha: Życie w grupie, budowanie relacji z innymi osobami, radzenie sobie z emocjami, motywacja siebie i innych, wytrzymałość psychiczna i fizyczna, determinacja, zawziętość, ambicja, pewność siebie, koncentracja, siła woli, pogodzenie się z porażką, pasja do dyscypliny sportu.


 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy hokej jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Robert Piecha: Hokej dzieci nie należy do takich sportów - do 13 roku życia nie wolno grać ciałem.


 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody hokeista?

Robert Piecha: Stłuczenia, sporadycznie złamania, zwichnięcia, skręcenia.


 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych hokeistów?

Robert Piecha: 2-3 razy w tygpdniu po 45 minut lód plus trening na sucho 1-2 razy w  tygodniu po 45 minut.


 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego hokeisty?

Robert Piecha: Kask z kratą, ochraniacz na szyję, bodiki (ochrona ramion), nałokietniki, rękawice, spodnie, nagolenia, łyżwy, kij, suspensor.


 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego hokeistę?

Robert Piecha: Podstawa to kask i łyżwy dla uczących się jeździć na łyżwach, reszta sprzętu w miarę postępów dziecka.


 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia hokejowe?

Robert Piecha: Ok. 100,00 złotych za miesiąc.


 

Nr telefonu kontaktowego: 609830994