Jako pierwszy o zajęciach karate tradycyjnego dla dzieci opowiada nam p. Jarosław Mejer z Akademickiego Klubu Karate Tradycyjnego z Torunia.

 

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z karate?

Jarosław Mejer: Najmłodsze dzieci ćwiczą w przedszkolu w grupach 4 lata, 5 lat i sześć lat osobno.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia karate powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Jarosław Mejer: Nie, to wszystko dziecko może osiągnąć w czasie nauki karate.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia karate powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Jarosław Mejer: Nie, dziecko powinno być stabilne psychicznie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pani/Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Jarosław Mejer: Tak, w ten sposób uczą się zdrowo rywalizować, uczą się kontrolować emocje.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach karate? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Jarosław Mejer: Ponieważ trening jest grupowy, dzieci uczą cię integracji i organizacji, porządku i dyscypliny, koncentracji na zadaniu.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy karate jest w Pani/Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Jarosław Mejer: Nie, karate tradycyjne jest sztuką walki i sportem bezkontaktowym.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych adeptów karate?

Jarosław Mejer: Dzieci 4 – 6 lat treningi dwa razy w tygodniu po około 35-40 min. Dzieci 6 lat i starsi od 2 do 3 razy w tygodniu po 1 godzinie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego adepta karate?

Jarosław Mejer: Ubranie do karate, karateki.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego adepta karate?

Jarosław Mejer: Tarcze skórzane, książki lub filmy z kata!!!

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia karate?

Jarosław Mejer: Ok. 120,00 złotych miesięcznie.