Na pytania dot. zajęć szermierczych dla dzieci odpowiada nam pani Anna Nycz - trenerka szermierki w GKS Piast Gliwice.

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z szermierką?

Anna Nycz: Od 6 roku życia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia szermierki powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Anna Nycz: Nie, na wstępnym etapie jest to bez znaczenia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia szermierki powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Anna Nycz: Brak agresji wobec rówieśników, umiejętność koncentracji i podporządkowania się pod narzucone reguły zachowania – dyscyplinę.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach szermierki?

Anna Nycz: Nadmierna agresja, brak dyscypliny.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pani zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Anna Nycz: Tak, mniej więcej od 7 roku życia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach szermierki ? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Anna Nycz: Jest ich całkiem sporo. Bez głębszego zastanowienia mogę wymieniać: umiejętność koncentracji, spostrzegawczości, bojowość, odporność na stres, szybkość podejmowania decyzji, waleczność, chęć zwycięstwa, motywacja do rozwijania się, umiejętność pracy w zespole/drużynie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy szermierka jest w Pani odczuciu sportem kontuzjogennym?

Anna Nycz: Nie, w przypadku dobrze dostosowanego treningu do wieku i możliwości zawodnika.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody szermierz?

Anna Nycz: W czasie dorastania: bóle kolan i stawów, naciągnięcia mięśni.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych szermierzy?

Anna Nycz: 2-3 razy w tygodniu po 1,5-2 godzin.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego szermierza?

Anna Nycz: Maskę, plastron, spodnie, bluzę, rękawice, skarpety, obuwie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego szermierza?

Anna Nycz: Na początku wystarczy podstawowy strój gimnastyczny, resztę stroju zapewnia klub.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia szermierki?

Anna Nycz: Miesięczna składka członkowska w wysokości ok. 70,00 złotych + opłaty startowe na zawodach sportowych (ok. 20,00 złotych za start).