Pan Marcin Gruszczyński przybliża tajniki organizacyjne zajęć badmintona dla dzieci i młodzieży w BKS Kolejarz Katowice.

 

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z badmintonem?

Marcin Gruszczyński: 6-7 latki mogą już zaczynać przygodę z badmintonem. Są to na początku w większości zabawy ruchowe z wykorzystaniem lotki (gry i zabawy).

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia badmintonowe powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Marcin Gruszczyński: Badminton jest dyscypliną wymagającą niezwykle dużej sprawności ruchowej. Każdy poprzez uczestnictwo w takich zajęciach może wykształcić w sobie np.: gibkość, czy zwinność, co może pozwolić i ułatwić uprawianie także innych dyscyplin sportowych.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia badmintonowe powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Marcin Gruszczyński: Badminton przede wszystkim uczy cierpliwości i dokładności – to sport wymagający dokładności i precyzji od zawodnika. Na pewno pomagają takie cechy jak cierpliwość.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach badmintona?

Marcin Gruszczyński: Tylko medyczne (wymagane są przy każdej dyscyplinie sportowej okresowe badania lekarza medycyny sportowej).

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Marcin Gruszczyński: Tak, przeprowadzamy zawody już dla 6-7 latków, ucząc sportowej rywalizacji.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach badmintona? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Marcin Gruszczyński: Dokładności, sumienności, precyzyjności w wykonywaniu różnego rodzaju zajęć. Na pewno pomaga w koncentracji.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy badminton jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Marcin Gruszczyński: Jest niestety takim sportem ponieważ pracują w nim wszystkie mięśnie, następują duże obciążenia na stawy kolanowe jak i całą stopę, co czasami powoduje kontuzje.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych badmintonistów?

Marcin Gruszczyński: 5 zajęć tygodniowo po 1,5 godziny optymalnie i 3 x 1,5 godziny tygodniowo minimalnie dla grup sportowych.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego badmintonisty?

Marcin Gruszczyński: Najważniejszym wyposażeniem są odpowiednie buty przeznaczone do sportów halowych, w szczególności badmintona dostępne w specjalistycznych sklepach sportowych (koszulka, spodenki lub spódniczka sportowa).

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego badmintonistę?

Marcin Gruszczyński: Rakietę do badmintona (w wyborze powinien doradzić instruktor w zależności od stopnia zaawansowania dziecka). Kluby najczęściej dysponują rakietami do zajęć dla początkujących, więc na tym etapie nie ma koniecznej potrzeby dokonywania zakupu. Jest to w gestii klubów.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia badmintona?

Marcin Gruszczyński: W szkolnych uczniowskich klubach sportowych oraz innych klubach miejskich, gminnych są to składki w wysokości około 10,00-25,00 zł miesięcznie. W miejscach komercyjnych są to już kwoty około 80,00-150,00 zł w zależności od częstotliwości zajęć.