Zajęcia koszykówki przybliża nam pan Adrian Kotraski - trener U13 w MKS Zryw Toruń.

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z koszykówką?

Adrian Kotraski: Jak najszybciej. Niekoniecznie od razu trzeba uczyć się koszykówki, ale gry i zabawy z piłką plus zajęcia ogólnorozwojowe. U nas najmłodsza grupa to 10-latki.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia koszykarskie powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Adrian Kotraski: W koszykówkę może grać każdy, kto chce. Natomiast predyspozycje do tego sportu to: spryt, warunki fizyczne (wzrost, rozpiętość ramion, poziom atletyzmu dziecka), koordynacja i siła.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia koszykarskie powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Adrian Kotraski: Cierpliwość, chęć nauki, świadomość, że trzeba czasu, aby nauczyć się grać (ponieważ koszykówka to trudny sport dla początkujących), pokora, pewność siebie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach koszykówki?

Adrian Kotraski: Choroby układy krążenia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Adrian Kotraski: Tak, powinny już od najmłodszych lat w formie zabaw i konkursów.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach koszykarskich? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Adrian Kotraski: Spryt, pewność siebie, konsekwencja w działaniu, logiczne myślenie, praca w grupie, nawiązywanie kontaktów, zasady fair play i szacunku.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy koszykówka jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Adrian Kotraski: Tak jak każdy inny sport. Kontuzji nie da się uniknąć, bo to sport kontaktowy i mocno eksploatacyjny.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody koszykarz?

Adrian Kotraski: Skręcenie kostek kolan, wybite palce, zerwanie więzadeł, urazy mięśniowe.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych koszykarzy?

Adrian Kotraski: Najlepiej 5-6razy w tygodniu - niekoniecznie wszystko w formie koszykówki, ale warto dodać też basen i siłownię.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego koszykarza?

Adrian Kotraski: Buty, skarpety, spodenki, koszulka.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia koszykówki?

Adrian Kotraski: Każdy klub ma indywidualne opłaty (składki). U nas jest to 150,00 złotych za pół roku.

 

Nr telefonu kontaktowego: 691251730.