Tym razem podstawowe zagdanienia z zakresu orgnizacji zajęć akrobatycznych dla dzieci i młodzieży przedstawia nam pan Józef Ardanowski - trener oraz prezes TKG "Olimpijczyk" Toruń.

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z akrobatyką sportową?

Józef Ardanowski: Już od 5 roku życia można zapisać dziecko na zajęcia w formie zabawy.

W TKG „Olimpijczyk” najmłodsza grupa to 6-cio latki.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia akrobatyczne powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Józef Ardanowski: NIE – na zajęcia dla początkujących nadają się wszystkie dzieci. Ewentualny brak predyspozycji jest przeszkodą w trenowaniu na średnim i wysokim poziomie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia akrobatyczne powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Józef Ardanowski: Nie, podobnie jak w przypadku predyspozycji fizycznych. W dalszym szkoleniu natomiast przydadzą się, a wręcz są niezbędne, takie cechy jak: systematyczność, pracowitość, umiejętność pracy w zespole i skupienie na danym ćwiczeniu.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach akrobatycznych?

Józef Ardanowski: O ile lekarz sportowy nie stwierdzi - to nie ma.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinne Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Józef Ardanowski: Oczywiście, już od najmłodszych lat. Im szybciej dziecko doświadczy porażki/wygranej mniejszej wagi , tym łatwiej i pokorniej zachowa się później.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach akrobatycznych? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Józef Ardanowski: Dziecko uczy się współpracować w grupie. Uczy się systematyczności, przełamuje swoje lęki, bariery, nabiera pewności siebie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy akrobatyka sportowa jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Józef Ardanowski: W wymiarze rekreacyjnym jest to najlepsza aktywność fizyczna działająco ogólnorozwojowo. Już w sporcie wyczynowym kontuzje zdarzają się rzadko i nie są ciężkie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody akrobata?

Józef Ardanowski: Wyczynowy akrobata przy nie umiejętnym prowadzeniu treningu głównie przeciążenia stawów skokowych, kręgosłupa, kolan.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych akrobatów?

Józef Ardanowski: W wieku 6-7 lat – 2 razy w tygodniu po 1 godzinie zegarowej. Później 5-6 razy w tygodniu po 2 godziny zegarowe.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego akrobata?

Józef Ardanowski: Ubranie bawełniane, „oddychające”, przylegające do ciała, do tego: baletki i skarpetki.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego akrobatę?

Józef Ardanowski: Dzieci nie potrzebują żadnego sprzętu.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia akrobatyczne?

Józef Ardanowski: Składka członkowska 100,00 zł miesięcznie + ubezpieczenie roczne.