SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKO-NIEMIECKI

POLSKI

ANGIELSKI

NIEMIECKI

Pływanie

Swimming

Schwimmen

Basen typu Olimpijskiego

Competitive course

Wettkampfbecken

Basen

Swimming pool

Schwimmbecken

Blok startowy

Starting block

Startblock

Linia dna

Bottom line

Bodenlinie

Linia toru

Lane rope

Bahnseil

Numer toru

Lane number

Bahnnummer

Tor

Lane

Bahn

Blok startowy

Starting block

Startblock

Platforma

Platform

Plattform

Podpórka startowa (styl grzbietowy)

Starting bar (backstroke)

Startstange für die Rückenlage

Słupek

Column

Säule

Rodzaje stylów pływackich

Types of stroke

Verschiedene Schwimmstile

Skos startowy

Starting dive

Startsprung

Styl dowolny (kraul)

Crawl Stroke

Kraulen

Koziołek nawracający

Flip turn

Wende

Ściana nawrotu

Turning wall

Bahnende

Wdech

Breathing in

Einatmen

Wydech

Breathing out

Ausatmen

Styl klasyczny

Breaststroke

Brustschwimmen

Nawrót w stylu klasycznym

Breaststroke turn

Wende beim Brustschwimmen

Praca nóg przy stylu klasycznym

Breaststroke kick

Beinarbeit beim Brustschwimmen

Styl motylkowy

Butterfly stroke

Butterflyschwimmstil

Nawrót w stylu motylkowym

Butterfly kick

Beinarbeit beim Butterflyschwimmstil

Praca nóg przy stylu motylkowym

Butterfly turn

Butterflywende

Start w stylu grzbietowym

Backstroke start

Start beim Rückenschwimmen

Styl grzbietowy

Backstroke

Rückenschwimmen