Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z judo?

Mirosław Nowicki: 5-8 lat.          

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia judo powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Mirosław Nowicki: Judo jest sportem dla wszystkich, niezależnie od wieku, wzrostu, masy ciała, czy predyspozycji. W rywalizacji jest podział na kategorie wagowe (u dzieci co 2 maksymalnie 3 kilogramy), stąd każde dziecko może uprawiać ta dyscyplinę niezależnie od wzrostu i masy ciała. Kwestia przyszłych postępów na pewno jest uzależniona od predyspozycji psychofizycznych, niemniej  każdy osiąga mistrzostwo na miarę posiadanych możliwości. Dla jednego jest to medal na np. Mistrzostwach Polski, dla innych  wysoka sprawność fizyczna i podwyższanie swoich umiejętności.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia judo powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Mirosław Nowicki: Przyjmujemy wszystkie dzieci i kształtujemy zarówno cechy motoryczne jak i osobowość – niezależnie od posiadanych cech. Czas spędzony na macie weryfikuje w sposób naturalny czy ktoś nadaje się do judo, czy też nie. Są dzieci, które mają predyspozycje i są takie, dla których będzie to forma samodoskonalenia i poprawienia własnych niedoskonałości.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach judo?

Mirosław Nowicki: Jedynie zdrowotne.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinne Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Mirosław Nowicki: W judo regulują to przepisy. Treningi od 9-go roku życia, a starty w zawodach od 12-go roku życia. Stąd dzieci młodsze mają zajęcia sportowo rekreacyjne przygotowujące do uprawiania judo, a ich rywalizacja odbywa się na uproszczonych zasadach. Dzieci powinny brać udział w rywalizacji, gdyż to bardzo kształtuje osobowość. Uczą się nie tylko pokonywać własne słabości, ale również szacunku dla innych oraz umiejętności godnego przegrywania. Kwestia – od jakiego wieku – pozostaje u nas w decyzji rodziców i samych dzieci. Są uczestnicy, którzy trenują dla przyjemności, doskonalenia siebie, dlatego że jest świetna atmosfera, ale nie mają przyjemności z brania udziału w rywalizacji na zawodach. Wystarcza im sparowanie na treningach, a trenerzy szanują ich wybór.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach judo? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Mirosław Nowicki: Judo kształtuje wszystkie cechy motoryczne i wolicjonalne. Jest to sport walki, sport indywidualny. Nie ma możliwości zmienić zawodnika, gdy ktoś nie jest w dobrej dyspozycji. Każdy pracuje dla siebie i dla innych, ale owoce zbiera tylko wtedy, gdy na to zapracuje. Nie zastąpią nas koledzy, nie naprawią naszego błędu, gdyż wychodząc do walki jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na siebie. W życiu codziennym ludzie, którzy nie liczą na innych tylko na samych siebie osiągają najwięcej.   Jest to świetna szkoła życia, gdyż podczas treningu odpowiadamy nie tylko za siebie, ale w rywalizacji osiągamy sukces tylko wtedy  gdy najpierw pokonamy własne słabości. Aby osiągać sukces – na miarę możliwości oczywiście – musimy szanować tych, z którymi trenujemy gdyż bez nich nie ma możliwości trenować. Zatem umiejętności społeczne – akceptowanie i wzajemne szanowanie się indywidualistów to duże wyzwanie nawet dla dorosłych ludzi, a judocy muszą się tego nauczyć, gdyż bez takich cech nie mieli by możliwości rozwijać się i doskonalić.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy judo jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Mirosław Nowicki: Nie odbiega od innych dyscyplin i jest bardzo uwarunkowane wieloma czynnikami m.in.:

  1. genetyczne
  2. emocjonalne (umiejętność przyjmowania informacji i stosowania ich w praktyce)
  3. szkoleniowe (prawidłowe przygotowanie do uprawiania judo)

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody judoka?

Mirosław Nowicki: Raczej drobne urazy typu stłuczenia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych judoków?

Mirosław Nowicki: Dzieci poniżej 9 roku życia 2 razy w tygodniu po 60 minut, 9-12 lat - 3 razy w tygodniu po 90 minut, starsi – w zależności od stopnia zaawansowania: 4-5 razy w tygodniu po 90 minut, zawodnicy na wysokim poziomie sportowym biorący udział w rywalizacji ogólnokrajowej i międzynarodowej – ilość uzależniona od okresu treningowego.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego judoka?

Mirosław Nowicki: Judogi bluza, spodnie, pas) i klapki. Przez okres pierwszego miesiąca wystarczy dres (spodnie) i t-shirt.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego judoka?

Mirosław Nowicki: Nie ma takiej potrzeby.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia judo?

Mirosław Nowicki: Składka miesięczna w wysokości 90,00 złotych wpłacana na konto klubu.

 

Nr telefonu kontaktowego: 517719605