Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka ze sportami wrotkarskimi?

Ewa Korkosz: 4, 5, 6 lat maja najmłodsi adepci jazdy szybkiej. Były również młodsze dzieci. Zależy to od indywidualnych predyspozycji dziecka oraz od rodziców. Sporty wrotkarskie są atrakcyjną formą ruchu, więc dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia w ramach sportów wrotkarskich uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje fizyczne?

Ewa Korkosz: Jeżeli chodzi o spojrzenie pod kątem rekreacji, to wystarczy tylko samo zaangażowanie dziecka i dążenie do celu – czyli opanowanie poruszania się na wrotkach. Pod kątem przyszłego wyczynu, to dobrze jest jeśli dzieci mają dobrą równowagę oraz koordynację ruchową.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia w ramach sportów wrotkarskich powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Ewa Korkosz: Każde dziecko, bez względu na predyspozycje, ma szansę nauczyć się jeździć na wrotkach. Na pewno pomagają takie cechy odwaga, spostrzegawczość, wytrwałość i komunikatywność.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach w ramach sportów wrotkarskich?

Ewa Korkosz: Do rekreacyjnego uprawiania wrotkarstwa nie ma. Każdy ruch fizyczny wzmacnia mięśnie przez co eliminuje, zmniejsza oraz zapobiega wadom postawy.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pani zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Ewa Korkosz: To zależy od dziecka. Są dzieci takie, które czekają na rywalizację i sprawia im ona dużą przyjemność. Należy dać im możliwość uczestnictwa rywalizacji sportowej od najmłodszych lat ,czyli od ok. 5 roku życia. Nie należy jednak zmuszać i naciskać.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach w ramach sportów wrotkarskich? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Ewa Korkosz: Dzieci uprawiające sporty wrotkarskie są bardziej ambitne, pracowite, pewne siebie, kontaktowe, uczą się samodyscypliny, samoasekuracji, orientacji przestrzennej, cierpliwości i wytrwałości.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy sporty wrotkarskie są w Pani odczuciu sportem kontuzjogennym?

Ewa Korkosz: Nie, jeśli dziecko stosuje się do wszystkich wymogów i posiada zabezpieczenie w postaci kasku i ochraniaczy.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody adept sportów wrotkarskich?

Ewa Korkosz: Otarcia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych adeptów sportów wrotkarskich?

Ewa Korkosz: Dla najmłodszych adeptów – 3 razy w tygodniu. Ćwiczenia wrotkarskie najlepiej przeplatać ćwiczeniami ogólnorozwojowymi.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego adeptka sportów wrotkarskich?

Ewa Korkosz: Oprócz wygodnego stroju sportowego: rolki z długą cholewką, kask, ochraniacze na kolana, dłonie i łokcie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia w ramach sportów wrotkarskich?

Ewa Korkosz: Składkę członkowską kluby ustalają indywidualnie.

 

 

Nr telefonu kontaktowego: 510 953 538