DYSCYPLINA: jazda rekreacyjna (FSK) oraz wyczynowa (agresywna)

 

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka ze sportami wrotkarskimi?

Michał Pyrkosz: Od 4-5 roku życia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia w ramach sportów wrotkarskich uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje fizyczne?

Michał Pyrkosz: Brak konkretnych predyspozycji, wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć poprzez naukę jazdy na rolkach - czy chcemy po prostu nauczyć się fajnie jeździć, czy chcemy kształtować młodego zawodnika.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia w ramach sportów wrotkarskich powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Michał Pyrkosz: Nauka jazdy na rolkach, tak jak większość innych dyscyplin sportowych, wymaga bardzo dużo cierpliwości oraz umiejętności skupienia podczas nauki.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach w ramach sportów wrotkarskich?

Michał Pyrkosz: Nie, nie ma.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Michał Pyrkosz: Oczywiście, że powinny (oczywiście tylko i wyłącznie, jeżeli one też tego chcą). Natomiast co do wieku, to dobrym wiekiem aby rozpocząć rywalizację jest około 10-11 lat.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach w ramach sportów wrotkarskich? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Michał Pyrkosz: Nauka jazdy w formie usystematyzowanej w szkółkach, uczy młode osoby cierpliwości, konsekwencji w dążeniu do celu, zasady fair play zarówno w sporcie jak i w życiu codziennym. Zajęcia grupowe rozwijają umiejętności komunikacyjne oraz współpracę w grupie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy sporty wrotkarskie są w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Michał Pyrkosz: Jazda na rolkach w sposób rekreacyjny nie jest sportem kontuzjogennym, natomiast jazda wyczynowa (agresywna) może powodować kontuzje, wynikające z uprawiania rolek w sposób ekstremalny.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody adept sportów wrotkarskich?

Michał Pyrkosz: Jeżeli używa się kasku i ochraniaczy, najczęściej są to drobne stłuczenia oraz obtarcia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych adeptów sportów wrotkarskich?

Michał Pyrkosz: Optymalnie są to 2 treningi w tygodniu każdy po 1,5 godziny, dodatkowo raz w tygodniu samodzielne wyjście na rolki.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego adepta sportów wrotkarskich?

Michał Pyrkosz: Rolki, zestaw ochraniaczy (kolana, łokcie, nadgarstki) oraz kask typu orzeszek.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia w ramach sportów wrotkarskich?

Michał Pyrkosz: Koszt zakupu sprzętu (rolek, ochraniaczy i kasku) średniej klasy wynosi ok. 1000,00 złotych. Miesięczny koszt zajęć grupowych 150,00-200,00 złotych, opłata wpisowa 50,00 złotych i ewentualny dodatkowy koszt zajęć indywidualnych 60,00-120,00 zł/godzinę.

 

Nr telefonu kontaktowego: 721-138-654